Ψηφιακή εκτύπωση εξωφύλλων

Για μία συνολική παραγωγή 500 ημερολογίων, τυπώσαμε σε διαφορετικά χαρτιά με διαφορετικούς συνδυασμούς χρωμάτων, έτσι ώστε τα ημερολόγια να έχουν διαφορετικό εξώφυλλο.